آموزش و پرورش 1 - Disciplina I

همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه.

Lingua Parole: Farsi
Lingua Traduzioni: Latin


Word >> Translation
doceo
0 0
examen
0 0
opinio
0 0
tabella
0 0
complexitas
0 0
requies
0 0
commentarium
0 0
dividere
0 0
progymnasma
0 0
pensum
0 0
veritas
0 0
lineamentum
0 0
regula
0 0
scholaris
0 0
discipulus
0 0
universitas
0 0
contextus
0 0
intellegere
0 0
commentarius
0 0
numerare
0 0
chemia
0 0
plectrologium
0 0
comma
0 0
dictionarium
0 0
inventarium
0 0
criterium
0 0
calculo
0 0
stylus
0 0
schola
0 0
commeditari
0 0
comma
0 0
symbolus
0 0
gradualitas
0 0
typus
0 0
pagina
0 0
typographus
0 0
calculo
0 0
liber
0 0
bibliotheca
0 0
auditorium
0 0
logos
0 0
fibiculaa
0 0
aequivalere
0 0

Languages

Farsi, Latino, more

Lezioni

Farsi-Latino, more