طبیعت - Natuur

از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.. Bescherm moeder natuur!

Lingua Parole: Farsi
Lingua Traduzioni: Dutch


Word  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

Languages

Farsi, Olandese, more

Lezioni

Farsi-Olandese, more