Stedord, Bindeord, Forholdsord - Местоимения, Съюзи, Предлози65 words

0 0
Lingua Parole: Danish
Lingua Traduzioni: Bulgarian
Word Translation
      0 0 alle    всеки
      0 0 alt    всички
      0 0 både ... og    както... така и
      0 0 bagved    зад
      0 0 bare    само
      0 0 da    когато
      0 0 de    те
      0 0 desuden    при това
      0 0 du    вие
      0 0 efter    след
      0 0 en ting til    и още нещо
      0 0 endvidere    в допълнение към
      0 0 enten    всеки
      0 0 for    за
      0 0 for at    за да
      0 0 foran    пред
      0 0 fordi    защото
      0 0 fra    от
      0 0 frem for alt    освен това
      0 0 han    той
      0 0 hun    тя
      0 0 hvad    какво
      0 0 hvem    кой
      0 0 hvis    ако
      0 0 hvis    чийто
      0 0 hvor    къде
      0 0 hvordan    как
      0 0 hvorfor    защо
      0 0 hvorhen    къде
      0 0 i løbet af    в продължение на
      0 0 iblandt    между
      0 0 ifølge    в съгласие с
      0 0 igen    отново
      0 0 igennem    през
      0 0 ikke kun … men også    не само .... но и...
      0 0 imellem    между
      0 0 imens    докато
      0 0 imod    срещу
      0 0 imod    към
      0 0 ind    в
      0 0 indenfor    вътре
      0 0 indtil    до
      0 0 jeg    аз
      0 0 ligeledes    също
      0 0 med    с
      0 0 men    но
      0 0 nogen    някой
      0 0 noget    нещо
      0 0 nær    около
      0 0 og    и
      0 0 også    също
      0 0 om    за
      0 0 omkring    около
      0 0 ovenpå    на върха на
      0 0    на
      0 0    затова
      0 0 såvel som    както и
      0 0 siden    откакто
      0 0 til    до
      0 0 til trods for    въпреки че
      0 0 uden    без
      0 0 udenfor    отвън
      0 0 under    под
      0 0 ved siden af    до
      0 0 vi    ние
Languages: Danese, Bulgaro, more...
Lezioni: Danese-Bulgaro, more...