Osjećaji, osjetila - Sentimenti, Sensi

Sve o ljubavi, mržnji, njuhu i dodiru. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto

Lingua Parole: Croatian
Lingua Traduzioni: ItalianWord  ·  Translation
biti gladan  · 
biti hladan  · 
biti pospan  · 
biti uplašen  · 
biti vruć  · 
biti žedan  · 
bol  · 
bolestan  · 
budan  · 
dosadan  · 
glad  · 
ljut  · 
ljutiti se (na nekoga)  · 
panika  · 
plakati  · 
ponosan  · 
raspoloženje  · 
razočaran  · 
slab  · 
snažan  · 
sram  · 
strah  · 
tužan  · 
umoran  · 
uzbuđen  · 
uzrujan  · 
zabrinut  · 
zainteresiran  · 
žeđ  · 

Languages

Croato, Italiano, more