الطبيعة - Природа

طبيعة الأم، أمك!. Бережіть вашу матiр-природу!

Lingua Parole: Arabic
Lingua Traduzioni: Ukrainian


Word  ·  Translation (transliteration: )
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

Languages

Arabo, Ucraino, more

Lezioni

Arabo-Ucraino, more