الضمائر، إرتباطات، حروف جرّ - Pronoms, Conjonctions, Prépositions65 words

2 0
Lingua Parole: Arabic
Lingua Traduzioni: French
Word Translation
      0 0 أثناء    pendant
      0 0 أمام    devant
      0 0 أمّا    aucun
      0 0 أنا    je
      0 0 أنت    vous
      0 0 أيضاً    aussi
      0 0 أين   
      0 0 إذا    si
      0 0 إلى    à
      0 0 الذي    à qui
      0 0 الشيء    quelque chose
      0 0 بالأضافة إلى    en plus de
      0 0 بالإضافة إلى    en plus de
      0 0 بالرغم مِنْ    malgré
      0 0 بجانب    à côté de
      0 0 بدون    sans
      0 0 بعد    après
      0 0 بين    entre
      0 0 بين    entre
      0 0 بينما    pendant que
      0 0 تحت    sous
      0 0 ثانيةً    encore
      0 0 حتى    jusqu`à
      0 0 حول    vers
      0 0 حول    environ
      0 0 حيث (إلى)   
      0 0 خارج    dehors de
      0 0 خلال    à travers
      0 0 داخل    dedans
      0 0 شخص ما    quelqu`un
      0 0 شيء أكثر واحد    une autre chose
      0 0 ضدّ    contre
      0 0 طبقاً ل    selon
      0 0 علاوة على ذلك    d`ailleurs
      0 0 على    sur
      0 0 على قمةِ    sur le dessus de
      0 0 على نفس النمط    également
      0 0 فقط    juste
      0 0 في    dans
      0 0 قبل كل شيء    plus que tout
      0 0 قُرْب    près de
      0 0 كلا … و    l`un et l`autre
      0 0 كَمْ    comment
      0 0 كُلّ    tout
      0 0 كُلّ شخص    tout le monde
      0 0 ل    pour
      0 0 لأن    parce que
      0 0 لذا    ainsi
      0 0 لكن    mais
      0 0 لكي    afin que
      0 0 لَيسَ فقط … لكن أيضاً    pas seulement... mais également
      0 0 لِماذا    pourquoi
      0 0 ما    que
      0 0 متى    quand
      0 0 منذ    depuis
      0 0 مَع    avec
      0 0 مَنْ    qui
      0 0 مِنْ    de
      0 0 نحن    nous
      0 0 نحو    vers
      0 0 هم    ils
      0 0 هو    il
      0 0 هي    elle
      0 0 و    et
      0 0 وراء    derrière
Languages: Arabo, Francese, more...
Lezioni: Arabo-Francese, more...