ความหนา  -  πάχος

ความหนา - πάχος



Usage Examples

ความหนา (Thailand)


πάχος (Yunani)