เกี่ยวกับศิลปะ  -  καλλιτεχνικός

เกี่ยวกับศิลปะ - καλλιτεχνικός



Usage Examples

เกี่ยวกับศิลปะ (Thailand)


καλλιτεχνικός (Yunani)