ไม่ซื่อสัตย์  -  ανέντιμος

ไม่ซื่อสัตย์ - ανέντιμος



Usage Examples

ไม่ซื่อสัตย์ (Thailand)


ανέντιμος (Yunani)