A A Á B C D E E É F G H I I Í J K L M N N Ñ O O Ó P Q R S T U U Ú Ü V W X Y Z

      
  

Animales - Zwierzęta

Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


      
  

Características Humanas 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Cómo describir a la gente alrededor tuyo.. Jak opisać ludzi wokół ciebie


      
  

      
  

      
  

Ciudad, Calles, Transporte - Miasto, Ulice, Transport

No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


      
  

Clima - Pogoda

No hay mal clima, cualquier clima es bueno. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra


      
  

Coche - Samochód

Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę


      
  

Colores - Kolory

Todo acerca del rojo, blanco y azul.. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim


      
  

Comida, Restaurantes, Cocina 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


      
  

Comida, Restaurantes, Cocina 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 2

La parte 2 de la deliciosa lección.. Część 2 pysznej lekcji


      
  

Deportes, Juegos, Afición - Sporty, Gry, Hobby

Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


      
  

Dinero, De compras - Pieniądze, Zakupy

No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


      
  

Edificios, Organizaciones - Budynki, Organizacje

Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


      
  

Enseñanza 1 - Edukacja 1

Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


      
  

Enseñanza 2 - Edukacja 2

La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


      
  

Entretenimiento, Arte, Música - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą      
  

Familia - Rodzina

Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.


      
  

      
  

Geografía: Países, Ciudades... - Geografia: Kraje, Miasta

Conoce el mundo donde vives.. Poznaj świat w którym żyjesz


      
  

Instrumentos - Narzędzia

Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


      
  

      
  

Medidas - Miary, Pomiary

Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


      
  

Movimiento, Direcciones - Ruch, Kierunki

Muévete lentamente, conduce seguro.. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


      
  

Naturaleza - Natura

Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!. Ocal naturę, twoją matkę!


      
  

Números - Liczby

Uno, dos, tres... Millones, billones.. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


      
  

Partes del cuerpo humano - Części ciała człowieka

El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach


      
  

Plantas - Rośliny

Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach


      
  

Profesión - Zawód

Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języ


      
  

      
  

Ropa 1 - Ubrania 1

Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć


      
  


      
  

Salud, medicina, higiene - Zdrowie, medycyna, higiena

Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


      
  

Saludos, Peticiones, Bienvenidas, Despedidas - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Aprende cómo socializar con la gente.. Naucz się udzielać towarzysko


      
  

Sentimientos, sensaciónes - Uczucia, Zmysły

Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku


      
  

Tiempo 1 - Czas 1

¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


      
  

Tiempo 2 - Czas 2

¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


      
  

Trabajo, negocios, oficina - Praca, Biznes, Biuro

No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Vida, Edad - Życie, Wiek

La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.


Languages

Spanyol, Polandia, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Spanyol-Polandia, Lain-lain