பல்வேறு பெயரடைகள் - Çeşitli sıfatlarBahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Turkish

Languages

Tamil, Turki, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Turki, Lain-lain