இயக்கம், திசைகள் - Hareket, Yönler

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!

0 words

0 0
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Turkish

Word Translation
Languages: Tamil, Turki, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Tamil-Turki, Lain-lain...