செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Materyaller, Madde, Cisim


Usage Examples, Essays
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Turkish
42 words
Word  ·  Translation
ஆக்கப்பொருள்  ·   

இரும்பு  ·   

உருகுதல்  ·   

உலர்தல்  ·   

உலோகம்  ·   

ஊச்சியான  ·   
எண்ணெய்  ·   

கடினமான  ·   

கனமான  ·   
கம்பளி ஆடை  ·   

கரடு முரடான  ·   

கல்  ·   
களிமண்  ·   

காகிதம்  ·   

குறுகிய  ·   
குளிர் அடைதல்  ·   

குளிர்ச்சியான  ·   

குளிர்தல்  ·   
கூர்மையான  ·   

சூடான  ·   
செங்கல்  ·   
திரவம்  ·   
திறந்த  ·   

துணி  ·   
துரு பிடித்தல்  ·   

துளை  ·   
தோல்  ·   
நனைதல்  ·   
நனைத்தல்  ·   

நீராவி  ·   
பனிக்கட்டி  ·   

புத்தம் புதிய  ·   

மரப்பலகை  ·   

மரம்  ·   
மழுங்கிய  ·   

மிருதுவான  ·   

மூடிய  ·   
மென்மையான  ·   

மேற்பரப்பு  ·   

வழுக்குகிற  ·   

வாடுதல்  ·   

வெற்றிடம்  ·   

Essays

செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் (Tamil)


Materyaller, Madde, Cisim (Turki)