பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - คำสรรพนาม คำสันธาน คำบุรพบท57 words

0 0
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Thai
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    ไม่เพียงแต่
   0 0 அடியில்    ใต้
   0 0 அதோடு சேர்த்து    นอกจาก
   0 0 அனைவரும்    ทั้งหมด
   0 0 அருகில்    ใกล้กับ
   0 0 அவர்    เขา
   0 0 அவள்    หล่อน
   0 0 அவ்ர்கள்    พวกเขา
   0 0 ஆனால்    แต่
   0 0 இடையில்    ระหว่าง
   0 0 இருந்த போதிலும்    ถึงแม้ว่า
   0 0 இருந்து    จาก
   0 0 இல்    ใน
   0 0 இல்லாமல்    ปราศจาก
   0 0 உடன்    กับ
   0 0 உட்புறம்    ข้างใน
   0 0 எங்கு    ที่ไหน
   0 0 எங்கே    ที่ไหน
   0 0 எதிராக    ต่อต้าน
   0 0 எனவே    เพราะฉะนั้น
   0 0 எனில்    ถ้า
   0 0 என்ன    อะไร
   0 0 எப்படி    อย่างไร
   0 0 எப்போது    เมื่อ
   0 0 ஏதாவது    บางสิ่ง
   0 0 ஏனெனில்    เพราะว่า
   0 0 ஏன்    ทำไม
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    ทุกๆคน
   0 0 க்கு    สำหรับ
   0 0 க்கு    ไปที่
   0 0 சமயத்தில்    ในระหว่างที่
   0 0 சுற்றிலும்    ประมาณ
   0 0 தொடங்கி    ตั้งแต่
   0 0 நான்    ฉัน
   0 0 நாம்    เรา
   0 0 நீ    พวกคุณ
   0 0 நோக்கி    ไปยัง
   0 0 பக்கத்தில்    ข้างๆ
   0 0 படி    ตามที่
   0 0 பற்றி    บริเวณ
   0 0 பின்னால்    ข้างหลัง
   0 0 பிறகு    หลัง
   0 0 பொருட்டு    เพื่อที่จะ
   0 0 போது    ในระหว่าง
   0 0 மத்தியில்    ท่ามกลาง
   0 0 மற்றும்    และ
   0 0 மீண்டும்    อีกครั้ง
   0 0 மீது    บน
   0 0 முன்    ข้างหน้า
   0 0 மூலம்    ผ่าน
   0 0 மேலும்    นอกจากนั้น
   0 0 மேலும்    ด้วยเหมือนกัน
   0 0 யாருடைய    ของใคร
   0 0 யாரோ ஒருவர்    บางคน
   0 0 யார்    ใคร
   0 0 வரைக்கும்    จนกระทั่ง
   0 0 வெளியே    ข้างนอก
Languages: Tamil, Thailand, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Tamil-Thailand, Lain-lain...