இயக்கம், திசைகள் - Galaw, Direksyon

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos

Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Tagalog

Word >> Translation

Languages

Tamil, Tagalog, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Tagalog, Lain-lain