செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Mga Materyales, Sustansiya, Bagay, KasangkapanBahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Tagalog


Word >> Translation
ஆக்கப்பொருள்
0 0
இரும்பு
0 0
உருகுதல்
0 0
உலர்தல்
0 0
உலோகம்
0 0
ஊச்சியான
0 0
எண்ணெய்
0 0
கடினமான
0 0
கனமான
0 0
கம்பளி ஆடை
0 0
கரடு முரடான
0 0
கல்
0 0
களிமண்
0 0
காகிதம்
0 0
குறுகிய
0 0
குளிர் அடைதல்
0 0
குளிர்ச்சியான
0 0
குளிர்தல்
0 0
கூர்மையான
0 0
சூடான
0 0
செங்கல்
0 0
திரவம்
0 0
திறந்த
0 0
துணி
0 0
துரு பிடித்தல்
0 0
துளை
0 0
தோல்
0 0
நனைதல்
0 0
நனைத்தல்
0 0
நீராவி
0 0
பனிக்கட்டி
0 0
புத்தம் புதிய
0 0
மரப்பலகை
0 0
மரம்
0 0
மழுங்கிய
0 0
மிருதுவான
0 0
மூடிய
0 0
மென்மையான
0 0
மேற்பரப்பு
0 0
வழுக்குகிற
0 0
வாடுதல்
0 0
வெற்றிடம்
0 0

Languages

Tamil, Tagalog, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Tagalog, Lain-lain