குடும்பம் - Pamilya

தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம். Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.

Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: TagalogWord  ·  Translation
(ஒருவருடன்) காதல் சந்திப்பு  · 
(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல்  · 
அத்தை  · 
இரட்டை  · 
உறவினர்கள்  · 
உறுப்பினர்  · 
கணவன்  · 
கல்யாணம்  · 
காதலன்  · 
காதலி  · 
குடும்பம்  · 
குழந்தை  · 
சகோதரன்  · 
சகோதரி  · 
சந்ததி  · 
ஜோடி  · 
தந்தை  · 
தாத்தா  · 
தாத்தா பாட்டி  · 
தாய்  · 
திருமண உடை  · 
திருமண தினம்  · 
திருமணம்  · 
பாட்டி  · 
பெற்றோர்  · 
பேத்தி  · 
பேரக்குழந்தைகள்  · 
பேரன்  · 
மகன்  · 
மகள்  · 
மனைவி  · 
மருமகன்  · 
மருமகள்  · 
மாமனார்  · 
மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி  · 
மாமா  · 
மாமியார்  · 
மாற்றாந்தந்தை  · 
மாற்றாந்தாய்  · 
மாற்றான் சகோதரன்  · 
மாற்றான் பெற்றோர்  · 
முப்பாட்டி  · 
முழு குடும்பம்  · 
மூதாதையர்  · 
மைத்துனி  · 

Languages

Tamil, Tagalog, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Tagalog, Lain-lain