தாவரங்கள் - Halaman

நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கை அதிசயங்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். தாவரங்கள் பற்றி: மரங்கள், மலர்கள், புதர்கள். Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong

Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Tagalog


Word  ·  Translation
இதழ்  · 
0 0
ஊதாப்பூ  · 
0 0
எலுமிச்சை மரம்  · 
0 0
கசகசா  · 
0 0
கடற்பாசி  · 
0 0
கருவாலி மரம்  · 
0 0
கருவிழி  · 
0 0
கற்றாழை  · 
0 0
கஷ்கொட்டை  · 
0 0
கிறிஸ்துமஸ் மரம்  · 
0 0
கிளை  · 
0 0
சாம்பல் மரம்  · 
0 0
சீமைக்காட்டு முள்ளங்கி  · 
0 0
ஜெரேனியம்  · 
0 0
டெய்சி  · 
0 0
தண்டு  · 
0 0
தாமரை  · 
0 0
துளிப்பூ  · 
0 0
தேவதாரு  · 
0 0
தேவதாரு  · 
0 0
நடுதல்  · 
0 0
நீலமணிப்பூ  · 
0 0
நெட்டிலிங்கம்  · 
0 0
பனித் துளி  · 
0 0
பனை மரம்  · 
0 0
புதர்  · 
0 0
பூச்ச மரம்  · 
0 0
பூச்செண்டு  · 
0 0
பேர் அரளி  · 
0 0
மரம்  · 
0 0
மலர்  · 
0 0
மாப்பிள்  · 
0 0
முள்  · 
0 0
ரோஜா  · 
0 0
ரோவன்  · 
0 0
வில்லோ  · 
0 0

Languages

Tamil, Tagalog, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Tagalog, Lain-lain