இயக்கம், திசைகள் - Movimiento, Direcciones

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Muévete lentamente, conduce seguro.

Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Spanish

Word >> Translation

Languages

Tamil, Spanyol, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Spanyol, Lain-lain