செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Materiales, Sustancias, Objetos, Instrumentos42 words

0 0
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Spanish
Word Translation
   0 0 ஆக்கப்பொருள்    material
   0 0 இரும்பு    hierro
   0 0 உருகுதல்    derretir
   0 0 உலர்தல்    seco
   0 0 உலோகம்    metal
   0 0 ஊச்சியான    puntiagudo
   0 0 எண்ணெய்    petróleo
   0 0 கடினமான    duro
   0 0 கனமான    pesado
   0 0 கம்பளி ஆடை    lana
   0 0 கரடு முரடான    rústico
   0 0 கல்    una piedra
   0 0 களிமண்    arcilla
   0 0 காகிதம்    papel
   0 0 குறுகிய    estrecho
   0 0 குளிர் அடைதல்    tener frío
   0 0 குளிர்ச்சியான    frío
   0 0 குளிர்தல்    enfriar
   0 0 கூர்மையான    afilado
   0 0 சூடான    caliente
   0 0 செங்கல்    un ladrillo
   0 0 திரவம்    líquido
   0 0 திறந்த    abierto
   0 0 துணி    tela
   0 0 துரு பிடித்தல்    oxidarse
   0 0 துளை    un agujero
   0 0 தோல்    cuero
   0 0 நனைதல்    mojarse
   0 0 நனைத்தல்    mojar
   0 0 நீராவி    vapor
   0 0 பனிக்கட்டி    hielo
   0 0 புத்தம் புதிய    nuevo
   0 0 மரப்பலகை    una tabla
   0 0 மரம்    madera
   0 0 மழுங்கிய    desafilado
   0 0 மிருதுவான    blando
   0 0 மூடிய    cerrado
   0 0 மென்மையான    liso
   0 0 மேற்பரப்பு    superficie
   0 0 வழுக்குகிற    resbaladizo
   0 0 வாடுதல்    podrir
   0 0 வெற்றிடம்    vacío
Languages: Tamil, Spanyol, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Tamil-Spanyol, Lain-lain...