சுகாதாரம், மருத்துவம், சுத்தம் - Salus, Medicina, Hygiena

உங்கள் தலைவலி பற்றி மருத்துவரிடம் எப்படி கூறுவது.

Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Latin


Word  ·  Translation
(மருந்து) ஊசி  ·  clyster
அதிர்ச்சி  ·  consternatio
ஆரோக்கியமானவர்  ·  sanus
இதயத்  ·  modus
இனப்பெருக்க திறன்  ·  fertilitas
இரத்தப் பரிசோதனை  ·  examen sanguinis
இரத்தம்  ·  sanguis
இருமல்  ·  tussire
எடை குறைதல்  ·  ponderem amittere
ஒரு சொட்டு  ·  stilla
கழுகுதல்  ·  lavare
காயக்கட்டு  ·  emplastrum
காய்ச்சல்  ·  febris
குணமடைதல்  ·  sanescere
குளியல்  ·  balineum
கொட்டாவி விடுதல்  ·  oscito
சளி  ·  catarrhus
சளிக் காய்ச்சல்  ·  grippa
சவரக் கத்தி  ·  novacula
சிகரெட்  ·  sigarellum
சிரிஞ்சு  ·  clyster
சிறுநீர்  ·  urina
சுகமின்மை  ·  aegrere
சுத்தமான  ·  hygienicus
சுரண்டுதல்  ·  scabere
சுவாசம்  ·  spiritatio
செவிலி  ·  nutrix
சோப்பு  ·  sapo
தமனி அழுத்தம்  ·  arteriotonia
துடிப்பு  ·  cor
துண்டு  ·  mantele
தும்மல்  ·  sternuere
நறுமணம்  ·  fragrantia
நாடித்துடிப்பு  ·  pulsus
நீராடுதல்  ·  imber
நுரைப்பஞ்சு  ·  spongia
நோய்  ·  morbus
நோய்வாய்ப்படுதல்  ·  aeger
நோய்த்தொற்று  ·  contages
பரவும் வியாதி  ·  contagiosus
பற்பசை  ·  dentifricium
பலசாலி  ·  fortis
பலவீனமானவர்  ·  infirmis
பல் மருத்துவர்  ·  dentista
புகையிலை புகைத்தல்  ·  sigarum
புகையேறுதல்  ·  praefocare
மருத்துவர்  ·  medicus
மருந்து  ·  medicina
மருந்து எழுதித்தருதல்  ·  dictamen
மருந்துக் கடை  ·  pharmacopolium
மாதிரி  ·  exemplum
மாத்திரையை  ·  catapotium
முகம் மழித்தல்  ·  radere
மூக்கு ஒழுகுதல்  ·  coryza
மூக்கு சுத்தம் செய்தல்  ·  emungere
மூச்சு இழுப்பது  ·  adtrahere
வைரஸ்  ·  virum
ஷாம்பூ  ·  saponatum

Languages

Tamil, Latin, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Latin, Lain-lain