பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - विभिन्न क्रियाएं १Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Hindi

Word >> Translation

Languages

Tamil, Hindi, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Hindi, Lain-lain