உடை 1 - Vestoj 1

அழகான தோற்றத்துக்கும் வெதுவெதுப்பாக இருப்பதற்கும் நீங்கள் எதை அணிந்துகொள்கிறீர்கள் என்பது பற்றி. Ĉio pri vesti por aspekti bela kaj plu varmi.
Usage Examples
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Esperanto
43 words
Word  ·  Translation
அங்கி  ·  bluzo  
அழுக்கான  ·  malpura  
ஆடைகள்  ·  vestaĵo  
உடை  ·  robo  
எழில் கொண்ட  ·  eleganta  
கறை  ·  makulo  
காதணி  ·  orelringo  
காலணி  ·  boto  
காலணிகள்  ·  ŝuoj  
காலணிகள்  ·  botoj  
காலுறை  ·  ŝtrumpetoj  
கைக்கடிகாரம்  ·  horloĝo  
கைக்கடிகாரம்  ·  brakhorloĝo  
கையுறைகள்  ·  gantoj  
சட்டை  ·  ĉemizo  
சுத்தமான  ·  pura  
சுவெட்டர்  ·  ĵerzo  
ஜீன்ஸ்  ·  ĝinzo  
ஜேப்பு  ·  poŝo  
ஜோடி  ·  paro  
டவுசர்கள்  ·  ŝorto  
டீ ஷர்டுகள்  ·  To-ĉemizo  
டை  ·  kravato  
தொப்பி  ·  ĉapelo  
நகை  ·  juvelŝtono  
நாகரிகமான  ·  stila  
நீச்சலுடை  ·  banvesto  
பாவாடை  ·  jupo  
பெட்டி  ·  valizo  
பெல்ட்  ·  zono  
பேண்ட்  ·  pantalono  
போ டை  ·  papilikravato  
மழை கோட்  ·  mantelo  
முக்காடு  ·  skarpo  
மூக்குக் கண்ணாடி  ·  okulvitroj  
மேற்சட்டை  ·  kostumo  
மேற்சட்டை  ·  palto  
மோதிரம்  ·  ringo  
வசதியான  ·  komforta  
வரி  ·  strio  
வரியிட்ட  ·  stria  
விளையாட்டு மேலங்கி  ·  sportjako  
ஸ்னீக்கர்கள்  ·  tolŝuoj