இயற்கை - Natur

உங்கள் இயற்கைத் தாயை பேணிக்காப்பது முக்கியம்!. Rettet Mutter Natur!

Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: German


Word  ·  Translation
இடம்  · 
எரிமலை  · 
ஏரி  · 
ஒளி  · 
கடற்கரை  · 
கடற்கரை  · 
கடல்  · 
கல்  · 
காடு  · 
காற்று  · 
கிரகம்  · 
சூரியன்  · 
தீ  · 
தீவு  · 
நட்சத்திரம்  · 
நதி  · 
நெருப்பு  · 
பனி  · 
பனிக்கட்டி  · 
பாறை  · 
பாலைவனம்  · 
புகை  · 
புல்  · 
பெருங்கடல்  · 
மணல்  · 
மலை  · 
மலை  · 
மழை  · 
மேகம்  · 
மேற்பரப்பு  · 
வானம்  · 

Languages

Tamil, Jerman, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Jerman, Lain-lain