இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Chinese

Languages

Tamil, Cina, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Cina, Lain-lain