இயக்கம், திசைகள் - Рух, накірункі

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Памалу едучы, далей будзеш

Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Belarusian

Languages

Tamil, Belarusia, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Belarusia, Lain-lain