செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Матэрыялы, рэчы, прадметы


Usage Examples, Essays
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Belarusian
42 words
Word  ·  Translation
ஆக்கப்பொருள்  ·  матэрыял  

இரும்பு  ·  жалеза  

உருகுதல்  ·  раставаць  

உலர்தல்  ·  сухі  

உலோகம்  ·  метал  

ஊச்சியான  ·  завостраны  

எண்ணெய்  ·  нафта  

கடினமான  ·  цвёрды  

கனமான  ·  цяжкі  
கம்பளி ஆடை  ·  поўсць  

கரடு முரடான  ·  грубы  

கல்  ·  камень  
களிமண்  ·  гліна  

காகிதம்  ·  папера  

குறுகிய  ·  вузкі  

குளிர் அடைதல்  ·  замерзнуць  

குளிர்ச்சியான  ·  халодны  

குளிர்தல்  ·  астудзіцца  

கூர்மையான  ·  востры  

சூடான  ·  гарачы  

செங்கல்  ·  цэгла  

திரவம்  ·  вадкасць  

திறந்த  ·  адчынены  

துணி  ·  тканіна  
துரு பிடித்தல்  ·  іржавець  

துளை  ·  дзіра  
தோல்  ·  скура  
நனைதல்  ·  намокнуць  

நனைத்தல்  ·  намачыць  

நீராவி  ·  пара  

பனிக்கட்டி  ·  лёд  

புத்தம் புதிய  ·  новы  

மரப்பலகை  ·  дошка  

மரம்  ·  драўніна  

மழுங்கிய  ·  тупы  

மிருதுவான  ·  мяккі  

மூடிய  ·  зачынены  

மென்மையான  ·  гладкі  

மேற்பரப்பு  ·  паверхня  

வழுக்குகிற  ·  слізкі  

வாடுதல்  ·  гніць  

வெற்றிடம்  ·  вакуум  

Essays

செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் (Tamil)


Матэрыялы, рэчы, прадметы (Belarusia)