உணர்வுகள், புலன்கள் - Пачуцці, адчуванні

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. Усё пра каханне і ненавісць, пахі і дотыкі
Usage Examples, Essays
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Belarusian
29 words
Word  ·  Translation
(ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல்  ·  раззлавацца (на кагосьці)  

அச்சம்  ·  жах  

அழுகுதல்  ·  плакаць  

அவமானம்  ·  сорам  

ஆர்வமாக இருப்பது  ·  зацікаўлены  

ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது  ·  адчуваць голад  

ஏமாற்றம்  ·  расчараваны  

களைப்பு  ·  стомлены  

கவலைப்படுதல்  ·  забеспакоены  

குதூகலம்  ·  усхваляваны, узрушаны  

கோபம்  ·  злы  
கோபமாக இருப்பது  ·  адчуваць спякоту  

சலிப்புத் தட்டுவது  ·  маркотны  

சுகமின்மை  ·  хворы  

சோகம்  ·  самотны  

தாகமாக இருப்பது  ·  мець смагу  

தாகம்  ·  смага  
தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது  ·  хацець спаць  

பசி  ·  голад  
பசியோடு இருப்பது  ·  быць галодным  

பயப்படுவது  ·  баяцца  

பலம்  ·  дужы  
பலவீனம்  ·  слабы  

பீதி  ·  паніка  
பெருமை  ·  ганарлівы  

மனநிலை  ·  настрой  

வருத்தம்  ·  засмучаны  

வலி  ·  боль  
விழிப்புடன் இருப்பது  ·  які прачнуўся  

Essays

உணர்வுகள், புலன்கள் (Tamil)


Пачуцці, адчуванні (Belarusia)