குடும்பம் - Сям`я

தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம். Мама, папа, сваякі. Сям`я - гэта святое
Usage Examples, Essays
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Belarusian
45 words
Word  ·  Translation
(ஒருவருடன்) காதல் சந்திப்பு  ·  сустракацца (з кімсьці)  

(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல்  ·  ажаніцца (з кімсьці)  

அத்தை  ·  цётка  
இரட்டை  ·  блязнец  

உறவினர்கள்  ·  сваякі  

உறுப்பினர்  ·  член  

கணவன்  ·  мужык, гаспадар  

கல்யாணம்  ·  вяселле  

காதலன்  ·  хлопец  
காதலி  ·  дзяўчына  
குடும்பம்  ·  сям`я  

குழந்தை  ·  дзіця  

சகோதரன்  ·  брат  
சகோதரி  ·  сястра  

சந்ததி  ·  нашчадак  
ஜோடி  ·  пара  
தந்தை  ·  бацька  
தாத்தா  ·  дзядуля  
தாத்தா பாட்டி  ·  прабацькі  

தாய்  ·  маці  
திருமண உடை  ·  святочны ўбор  

திருமண தினம்  ·  угоддзе вяселля  

திருமணம்  ·  шлюб  
பாட்டி  ·  бабуля  
பெற்றோர்  ·  бацькі  

பேத்தி  ·  унучка  
பேரக்குழந்தைகள்  ·  унукі  

பேரன்  ·  унук  
மகன்  ·  сын  
மகள்  ·  дачка  
மனைவி  ·  жонка, гаспадыня  

மருமகன்  ·  пляменнік  

மருமகள்  ·  пляменніца  

மாமனார்  ·  цесць, свёкр  
மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி  ·  стрыечны брат  

மாமா  ·  дзядзька  
மாமியார்  ·  цешча, свякроў  

மாற்றாந்தந்தை  ·  айчым  

மாற்றாந்தாய்  ·  мачаха  

மாற்றான் சகோதரன்  ·  зводны брат  

மாற்றான் பெற்றோர்  ·  прыемныя бацькі  

முப்பாட்டி  ·  прабабуля  
முழு குடும்பம்  ·  уся сям`я  

மூதாதையர்  ·  продак  

மைத்துனி  ·  нявестка, залоўка  

Essays

குடும்பம் (Tamil)


Сям`я (Belarusia)