Hulka - 자연

Dumisha hulka, mamako!. 우리의 어머니인 자연을 보호합시다!

Bahasa Pengantar: Swahili
Bahasa Terjemahan: Korean


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Swahili, Korea, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Swahili-Korea, Lain-lain