Mavazi 2 - ልብስ2

አይ አለባበስ!

Bahasa Pengantar: Swahili
Bahasa Terjemahan: Amharic


Word >> Translation (transliteration: )

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Swahili, Amharik, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Swahili-Amharik, Lain-lain