Zaimki, Spójniki, Przyimki - Pronomen, konjunktion, prepositioner65 words

0 0
Bahasa Pengantar: Polish
Bahasa Terjemahan: Swedish
Word Translation
      0 0 Aby    så att
      0 0 Ale    men
      0 0 Bez    utan
      0 0 Blisko    nära
      0 0 Co    vad
      0 0 Co więcej    dessutom
      0 0 Coś    något
      0 0 Czyj    vems
      0 0 Dla    för att
      0 0 Dlaczego    varför
      0 0 Do    tills
      0 0 Do    till
      0 0 Gdzie    var(till)
      0 0 Gdzie    var
      0 0 I    och
      0 0 i... i…    både…och
      0 0 Ja    Jag
      0 0 Jak    hur
      0 0 Jeśli    om
      0 0 Jeszcze jedno    en sak till
      0 0 Każdy    endera
      0 0 Kiedy    när
      0 0 Kto    vem
      0 0 Ktoś    någon
      0 0 My    vi
      0 0 Na   
      0 0 Na górze, u góry czegoś    ovanpå
      0 0 Nie tylko... ale także    inte bara…men också
      0 0 Obok    bredvid
      0 0 Od    sen
      0 0 Około    om
      0 0 On    han
      0 0 Ona    hon
      0 0 Oni    dem
      0 0 Po    efter
      0 0 Pod    under
      0 0 Podczas    under
      0 0 Podczas, gdy    medan
      0 0 Podobnie    likaledes
      0 0 Pomiędzy    mellan
      0 0 Pomimo    trots
      0 0 Ponieważ    för att
      0 0 Poprzez    genom
      0 0 Poza    utanför
      0 0 Przeciwko    emot
      0 0 Przede wszystkim    framför allt
      0 0 Tak jak    även
      0 0 Także    också
      0 0 Ty    du
      0 0 W    i
      0 0 W dodatku    dessutom
      0 0 W kierunku    mot
      0 0 Według    enligt
      0 0 Wewnątrz    inuti
      0 0 Więc   
      0 0 Wokół    runt
      0 0 Wśród    bland
      0 0 Wszyscy    alla
      0 0 Wszystko, wszyscy    alla
      0 0 Właśnie    bara
      0 0 Z    från
      0 0 Z    med
      0 0 Z przodu    framför
      0 0 Za    bakom
      0 0 Znowu    igen
Languages: Polandia, Swedia, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Polandia-Swedia, Lain-lain...