תוארי פועל שונים 1 - Diversaj adverboj 148 words

0 0
Bahasa Pengantar: Hebrew
Bahasa Terjemahan: Esperanto
Word Translation
      0 0 אולי eble
      0 0 אולי eble
      0 0 אז tiam
      0 0 איך kiel
      0 0 איפה kie
      0 0 באופן כללי ĝenerale
      0 0 באופן רע malbone
      0 0 באמצע en mezo
      0 0 באמת fakte
      0 0 בדרך כלל kutime
      0 0 בודאי certe
      0 0 בוודאי kompreneble
      0 0 בכלל tute
      0 0 בעבר estinte
      0 0 גם ankaŭ
      0 0 גם כן ankaŭ
      0 0 דרך אגב... cetere
      0 0 הפוך renverse
      0 0 הרבה multe
      0 0 טוב bone
      0 0 יותר pli
      0 0 יותר מדי tro multaj
      0 0 יותר מדי tro multe
      0 0 יחד kune
      0 0 כאן ĉi tie
      0 0 כי ĉar
      0 0 כמה kiom
      0 0 כמה kiom
      0 0 כמעט preskaŭ
      0 0 לגמרי tute
      0 0 לכן sekve
      0 0 לעיתים קרובות ofte
      0 0 לעיתים רחוקות malofte
      0 0 לפעמים iam
      0 0 מאוד tre
      0 0 מדוע kial
      0 0 מה kio
      0 0 מוטב prefere
      0 0 מי kiu
      0 0 מספיק sufiĉe
      0 0 מעולם לא neniam
      0 0 עדיין ankoraŭ
      0 0 על הצד הנכון inverse
      0 0 קצת iomete
      0 0 רק nur
      0 0 שוב denove
      0 0 שם tie
      0 0 תמיד ĉiam
Languages: Hibrani, Esperanto, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Hibrani-Esperanto, Lain-lain...