חינוך 1 - Instruado 1

הכול על בית ספר, מכללה, אוניברסיטה. Ĉio pri lernejo, altlernejo, universitato.

49 words

0 0
Bahasa Pengantar: Hebrew
Bahasa Terjemahan: Esperanto
Word Translation
      0 0 אוניברסיטה universitato
      0 0 אטב נייר paperklipo
      0 0 בית הספר lernejo
      0 0 דף folio
      0 0 האמת vero
      0 0 חופשה ferioj
      0 0 חוק regulo
      0 0 כימיה ĥemio
      0 0 כיתה klasĉambro
      0 0 להבין kompreni
      0 0 להשוות egali
      0 0 לוח tabulo
      0 0 לחלק dividi
      0 0 ללמד instrui
      0 0 ללמוד lerni
      0 0 לספור nombri
      0 0 מבחן ekzameno
      0 0 מדעי המחשב informatiko
      0 0 מדפסת printilo
      0 0 מוזיאון muzeo
      0 0 מחברת kajero
      0 0 מחשב komputilo
      0 0 מחשבון kalkulilo
      0 0 מילה vorto
      0 0 מילון vortaro
      0 0 מסך monitoro
      0 0 מקלדת klavaro
      0 0 סוג tipo
      0 0 סטודנט studanto
      0 0 סימן קריאה interpunkcio
      0 0 סימן שאלה demandsigno
      0 0 סמל simbolo
      0 0 סמסטר semestro
      0 0 ספר libro
      0 0 ספריה biblioteko
      0 0 סרגל liniilo
      0 0 עיפרון krajono
      0 0 פרשנות komento
      0 0 ציון noto
      0 0 קו linio
      0 0 קובץ paperujo
      0 0 קורס kurso
      0 0 רעיון ideo
      0 0 רשימה listo
      0 0 שילוב kombinaĵo
      0 0 שיעורי בית hejmtasko
      0 0 שנת לימודים lernjaro
      0 0 תלמיד lernanto
      0 0 תרגיל ekzerco
Languages: Hibrani, Esperanto, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Hibrani-Esperanto, Lain-lain...