תנועה, כיוונים - Mouvement, Directions

סע לאט ובזהירות. Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque

Bahasa Pengantar: Hebrew
Bahasa Terjemahan: FrenchWord  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

Languages

Hibrani, Perancis, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Hibrani-Perancis, Lain-lain