جغرافیا - 지리

کشورها، شهرها.... 국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?

49 words

0 0
Bahasa Pengantar: Farsi
Bahasa Terjemahan: Korean
Word Translation
      0 0 آلمان    독일
      0 0 آلمانی    독일인
      0 0 آمریکایی    미국인
      0 0 استان   
      0 0 اسرائيل    이스라엘
      0 0 اسپانیا    스페인
      0 0 اسپانیولی    스페인 사람
      0 0 انگلستان    영국
      0 0 انگلیسی    영국인
      0 0 ایالات متحده    미국
      0 0 ایالت   
      0 0 ایتالیا    이탈리아
      0 0 ایتالیایی    이탈리아인
      0 0 ایرلند    아일랜드
      0 0 بلژیک    벨기에
      0 0 بلژیکی    벨기에인
      0 0 جنوب    남쪽
      0 0 جهان    세계
      0 0 روسی    러시아인
      0 0 روسیه    러시아
      0 0 سوئد    스웨덴
      0 0 سوئدی    스웨덴 사람
      0 0 سویس    스위스
      0 0 سویسی    스위스 사람
      0 0 شرق    동쪽
      0 0 شرقی    동양의
      0 0 شمال    북쪽
      0 0 شهرستان    도시
      0 0 غرب    서쪽
      0 0 غربی    서양의
      0 0 فرانسه    프랑스
      0 0 لندن    런던
      0 0 مراکش    모로코
      0 0 مراکشی    모로코인
      0 0 مرد فرانسوی    프랑스인
      0 0 مرز    국경
      0 0 ملیت    국적
      0 0 مکزیک    멕시코
      0 0 مکزیکی    멕시코인
      0 0 هلند    네덜란드
      0 0 پرتغال    포르투갈
      0 0 پرچم    깃발
      0 0 چین    중국
      0 0 چینی    중국인
      0 0 ژاپن    일본
      0 0 ژاپنی    일본인
      0 0 کانادا    캐나다
      0 0 کانادایی    캐나다인
      0 0 کشور    나라
Languages: Farsi, Korea, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Farsi-Korea, Lain-lain...