فعل‌های گوناگون 2 - विभिन्न क्रियाएं २66 words

0 0
Bahasa Pengantar: Farsi
Bahasa Terjemahan: Hindi
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    चाहना
      0 0 آزاد کردن    मुक्त करना
      0 0 آزردن    नाराज़ करना
      0 0 اتفاق افتادن    घटित होना
      0 0 اجازه دادن    आज्ञा देना
      0 0 اخم کردن    भौं चढ़ाना
      0 0 از دست دادن    खॊ देना
      0 0 استراحت کردن    आराम करना
      0 0 اسیر کردن    पकड़ना
      0 0 اشتباه کردن    गलती करना
      0 0 انداختن    गिराना
      0 0 ایجاد کردن    रचना
      0 0 باز کردن    खोलना
      0 0 باور کردن    यकीन करना
      0 0 به خاطر آوردن    याद करना
      0 0 بیدار شدن    उठना
      0 0 ترغیب کردن    समझाना बुझाना
      0 0 تغییر دادن    बदलना
      0 0 تند تند حرف زدن    बातचीत करना
      0 0 توانستن    योग्य होना
      0 0 توضیح دادن    समझाना
      0 0 تکرار کردن    दोहराना
      0 0 جدا کردن    अलग करना
      0 0 حذف کردن    हटाना
      0 0 خالی کردن    खाली करना
      0 0 خسته کردن    बेधना
      0 0 خشک کردن    सुखाना
      0 0 خم شدن    झुकाना
      0 0 خواستن    चाहना
      0 0 دانستن    जानना
      0 0 دزدیدن    चुराना
      0 0 دعوا کردن    लड़ना
      0 0 دعوت کردن    न्यॊता देना
      0 0 دمیدن    फ़ूंकना
      0 0 دنباله روی کردن    अनुगमन करना
      0 0 روان صحبت کردن    धड़ल्ले से बॊलना
      0 0 زدن    मारना
      0 0 سرپیچی کردن    अनादर करना
      0 0 شستن    धोना
      0 0 شوخی کردن    मज़ाक करना
      0 0 شکایت کردن    शिकायत करना
      0 0 شکستن    तोड़ना
      0 0 ضمیمه کردن    जोड़ना
      0 0 عادت کردن    आदत हो जाना
      0 0 غرق شدن    डूबाना
      0 0 فریب دادن    धोखा देना
      0 0 قول دادن    वचन देना
      0 0 لرزیدن    हिलाना
      0 0 محافظت کردن    रक्षा करना
      0 0 مزاحم شدن    तंग करना
      0 0 معنی دادن    सूचित करना
      0 0 ملاقات کردن    मिलना
      0 0 ممنوع کردن    मना करना
      0 0 موفق شدن    सफ़ल होना
      0 0 نجات دادن    छुड़ाना
      0 0 نگران چیزی بودن    चिंता करना
      0 0 پاره کردن    फ़ाड़ना
      0 0 پاسخ دادن    जवाब देना
      0 0 پاک کردن    पोंछना
      0 0 پر کردن    भरना
      0 0 پس دادن    वापस करना
      0 0 پیروی کردن    आदर करना
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    पेंच लगाना
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    पेंच खोलना
      0 0 کسل بودن    ऊब होना
      0 0 کنترل کردن    जांचना
Languages: Farsi, Hindi, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Farsi-Hindi, Lain-lain...