Různá příslovce 1 - Diversaj adverboj 148 words

0 0
Bahasa Pengantar: Czech
Bahasa Terjemahan: Esperanto
Word Translation
      0 0 často ofte
      0 0 co kio
      0 0 dobře bone
      0 0 docela tute
      0 0 dost sufiĉe
      0 0 hodně multe
      0 0 jak kiel
      0 0 jak mnoho kiom
      0 0 jak moc kiom
      0 0 jen nur
      0 0 ještě ankoraŭ
      0 0 jistě certe
      0 0 kde kie
      0 0 kdo kiu
      0 0 kdysi estinte
      0 0 kousek iomete
      0 0 možná eble
      0 0 někdy iam
      0 0 nikdy neniam
      0 0 obecně ĝenerale
      0 0 obvykle kutime
      0 0 odshora dolů inverse
      0 0 opravdu fakte
      0 0 ostatně cetere
      0 0 pak tiam
      0 0 pravděpodobně eble
      0 0 příliš mnoho tro multaj
      0 0 příliš mnoho tro multe
      0 0 přirozeně kompreneble
      0 0 proč kial
      0 0 proto sekve
      0 0 protože ĉar
      0 0 špatně malbone
      0 0 spíše prefere
      0 0 společně kune
      0 0 tady ĉi tie
      0 0 také ankaŭ
      0 0 také ankaŭ
      0 0 téměř preskaŭ
      0 0 tu tie
      0 0 ve středu en mezo
      0 0 velmi tre
      0 0 více pli
      0 0 vůbec tute
      0 0 vždy ĉiam
      0 0 vzhůru nohama renverse
      0 0 znovu denove
      0 0 zřídka malofte
Languages: Ceko, Esperanto, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Ceko-Esperanto, Lain-lain...