Různá příslovce 2 - Various Adverbs 250 words

0 0
Bahasa Pengantar: Czech
Bahasa Terjemahan: English
Word Translation
      0 0 ačkoliv    even though
      0 0 alespoň    at least
      0 0 bláznivě    in a crazy manner
      0 0 brzy    early
      0 0 chytře    prudently
      0 0 daleko    far
      0 0 další    next
      0 0 dobrovolně    voluntary
      0 0 dokonce    even
      0 0 dokonce když    even if
      0 0 hlasitě    noisily
      0 0 hůře    worse
      0 0 jinde    elsewhere
      0 0 kdesi    somewhere
      0 0 lépe    better
      0 0 méně    less
      0 0 na místo toho    instead of ...
      0 0 nakonec    finally
      0 0 naštěstí    fortunately
      0 0 nedávno    recently
      0 0 nejdříve    at first
      0 0 neustále    constantly
      0 0 nicméně    nevertheless
      0 0 nikde    nowhere
      0 0 osobně    personally
      0 0 plně    absolutely
      0 0 plynule    fluently
      0 0 po    after
      0 0 pomalu    slowly
      0 0 pozdě    late
      0 0 před    before
      0 0 přirozeně    naturally
      0 0 rovně    straight ahead
      0 0 rychle    quickly
      0 0 rychle    rapidly
      0 0 správně    properly
      0 0 teď    now
      0 0 tiše    silently
      0 0 tolik    as much
      0 0 trpělivě    patiently
      0 0 určitě    certainly
      0 0 uvnitř    inside
      0 0    already
      0 0 vážně    seriously
      0 0 více    more
      0 0 vlevo    to the left
      0 0 vně    outside
      0 0 vpravo    to the right
      0 0 vskutku    in fact
      0 0 zvláště    especially
Languages: Ceko, Inggris, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Ceko-Inggris, Lain-lain...
Audio Aneka Pelajaran: Ceko-Inggris