หนาว  -  Estas malvarme.

หนาว - Estas malvarme.Usage Examples

หนาว (Thai)


Estas malvarme. (Eszperantó)


Miaj manoj ne povas movi rapide kiam estas malvarme.

Neniu volas iri eksteren kiam estas malvarme, inkluzive de dorlotbestoj.

Varmiĝo estas tre grava kiam estas malvarme ekstere.