สภาพอากาศเป็นอย่างไร?  -  Kia estas la vetero?

สภาพอากาศเป็นอย่างไร? - Kia estas la vetero?Usage Examples

สภาพอากาศเป็นอย่างไร? (Thai)


Kia estas la vetero? (Eszperantó)