novem  -  siyam

novem - siyam



Usage Examples

novem (Latin)


siyam (Tagalog)