funto  - 

funto - 磅Usage Examples

funto (Eszperantó)


(Kínai)