θετοί γονείς  -  des beaux-parents

θετοί γονείς - des beaux-parents



Usage Examples

θετοί γονείς (Görög)


des beaux-parents (Francia)