Buhay, Edad - La Vie, Âge

Ang buhay ay maikli lamang. Pag-aralan ang bawat yugto mula pagkapanganak hanggang pagkamatay. La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort


      
  

Edukasyon 1 - Éducation 1

Tungkol sa eskwelahan, kolehiyo at unibersidad. Tout au sujet de l`école, université


      
  

Edukasyon 2 - Éducation 2

Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon. Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs


      
  

Galaw, Direksyon - Mouvement, Directions

Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos. Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque


      
  

Halaman - Renseignez-vous sur les merveilles de la nature qui nous entourent. Tout au sujet des plantes: les arbres, les fleurs, et les buissons

Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong.


      
  

Heograpiya: Mga Bansa, Siyudad… - Géographie: Pays, Villes

Alamin ang mundong iyong tinitirahan. Connaissez le monde où vous vivez


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Kalikasan - La nature

Ingatan ang kalikasan, ang iyong ina!. Préservez la nature, votre mère !


      
  

Kalusugan, Medisina, Kalinisan - Santé, Médecine, Hygiène

Paano sasabihin sa doktor na masakit ang iyong ulo. Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête


      
  

Kasangkapan - Outils

Alamin kung ano ang dapat gamitin sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahardin. Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage


      
  

Katangiang Pantao 1 - Caractéristiques Humaines 1

Paano ilalarawan ang mga tao sa iyong paligid. Comment décrire des personnes autour de vous      
  

      
  

Kotse - Voiture

Ikaw ba ay nasa ibang bansa at gusto mong umarkila ng kotse? Kailangan mong malaman kung nasaan ang manibela. Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction


      
  

Kulay - Couleurs

Tungkol sa kulay pula, puti at asul. Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu


      
  

Lunsod, Kalye, Transportasyon - Ville, Rues, Transport

Huwag maligaw sa isang malaking siyudad. Magtanong kung paano makakarating sa bahay-opera. Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra


      
  

Mga bahagi ng Katawan ng Tao - Pièces de Corps Humain

Ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Pag-aralan ang tungkol sa mga binti, bisig at tenga. Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles


      
  

Mga Gusali, Organisasyon - Bâtiments, Organisations

Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan. Églises, théâtres, gares, magasins


      
  

Mga hayop - Animaux

Mga aso at pusa. Mga ibon at isda. Tungkol sa mga hayop.. Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux


      
  

      
  

      
  

      
  

Numero - Nombres

Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones. Un, deux, trois... Millions, milliards


      
  

Oras 1 - Temps 1

Tumatakbo ang oras! Wag na magpatumpik tumpik pa! Matuto tungkol sa oras ngayon sa Internet Polygot. Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !


      
  

Oras 2 - Temps 2

Huwag sayangin ang iyong oras! Matuto ng mga bagong salita. Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots


      
  

Pagbati, Hiling, Pagtangkilik at Pamamaalam - Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux

Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao. Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes


      
  

Pagkain, Kainan, Kusina 1 - Nourriture, Restaurants, Cuisine 1

Malinamnam na leksiyon. Ito ay tungkol sa iyong mga paborito, kinatatakaman at ninanais. Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents      
  

Pagkain, Kainan, Kusina 2 - Nourriture, Restaurants, Cuisine 2

Ikalawang bahagi ng malinamnam na leksyon. Partie deux de leçon délicieuse


      
  

Paglilibang, Sining, Musika - Divertissement, Art, Musique

Ano kaya ang ating buhay kung walang sining? Isang punlong walang laman. Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide


      
  

Palakasan, Laro, Libangan - Sports, Jeux, Passe-temps

Magsaya muna. Ito ay tungkol sa soccer, chess at mga koleksyon. Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette


      
  

Pamilya - Famille

Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.. Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie


      
  

Panahon - Le Temps

Walang masamang panahon, lahat ng panahon ay maayos.. Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien


      
  

Pananamit 1 - Habillement 1

Tungkol sa mga iyong isinusuot para maging kaaya aya at manatiling maayos. Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil


      
  

      
  

Pera, Pamimili - Argent, Shopping

Huwag kaligtaan ang araling ito. Matutong magbilang ng pera. Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent


      
  

Propesyon - Profession

Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon kang magandang propesyon. Maari bang maging dalubhasa ka ng walang kaalaman ukol sa wikang banyaga? Mahirap!. Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !


      
  

Relihiyon, Politika, Militar, Syensya - Religion, La Politique, Militaires, La Science

Huwag kaligtaan ang aming pinakaseryosong leksyon sa lahat! Magkaisa at huwag magaway!. Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !


      
  

Saloobin, Pakiramdam - Sentiments, Sens

Tungkol sa pag-ibig, pagkamuhi, pangamoy at pandama. Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact


      
  

Sukat, Batayan ng Sukat - Mesures

Ano ang mas gusto mo, pulgada o sentimetro? Gumamit ka na ba ng metrik?. Préférez-vous pouces ou des centimètres ?


      
  

Trabaho, Negosyo, Opisina - Travail, Affaires, Bureau

Huwag masyado magpagod sa trabaho. Magpahinga muna, pag-aralan ang mga salita tungkol sa trabaho.. Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail


Languages

Tagalog, Francia, több