งาน ธุรกิจ ที่ทำงาน - Робота, бізнес, офіс

อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน. Від роботи коні дохнуть. Сядь, відпочинь, повчи слова про роботу.

44 words

0 0
Szavak nyelve: Thai
Fordítás nyelve: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 กระเป๋าเอกสาร    валіза-дипломат (valіza-dyplomat)
      0 0 การบริหารจัดการ    керівництво (kerіvnytstvo)
      0 0 การบัญชี    бухгалтерія (bukhhalterіja)
      0 0 ข้อติชม    коментар (komentar)
      0 0 ครบถ้วน    завершений (zavershenyj)
      0 0 ความคิด    ідея (іdeja)
      0 0 ความยุ่งเหยิง    безлад (bezlad)
      0 0 ความรับผิดชอบ    відповідальність (vіdpovіdal'nіst')
      0 0 คอมพิวเตอร์    комп`ютер (komp`juter)
      0 0 จดหมาย    лист (lyst)
      0 0 จัดหาให้    постачати (postachaty)
      0 0 จำเป็น    обов`язковий (obov`jazkovyj)
      0 0 ซองจดหมาย    конверт (konvert)
      0 0 ซ่อมแซม    лагодити (lahodyty)
      0 0 ทำงาน    працювати (pratsjuvaty)
      0 0 ทำสำเนา    копіювати (kopіjuvaty)
      0 0 ที่ทำงาน    офіс (ofіs)
      0 0 ธุรกิจ    бізнес (bіznes)
      0 0 นัดหมาย    зустріч (zustrіch)
      0 0 นิตยสาร    журнал (zhurnal)
      0 0 บันทึก    замітка (zamіtka)
      0 0 ประสบการณ์    досвід (dosvіd)
      0 0 ประสิทธิผล    ефективний (efektyvnyj)
      0 0 ปัญหา    проблема (problema)
      0 0 ยกเลิก    скасовувати (skasovuvaty)
      0 0 ระเบียบ    порядок (porjadok)
      0 0 รายงาน    звіт (zvіt)
      0 0 ลวดหนีบกระดาษ    скріпка (skrіpka)
      0 0 ลูกจ้าง    працівник (pratsіvnyk)
      0 0 วันหยุดพักผ่อน    відпустка (vіdpustka)
      0 0 วิธีการ    спосіб (sposіb)
      0 0 หนังสือ    книга (knyha)
      0 0 หนังสือพิมพ์    газета (hazeta)
      0 0 เครื่องคิดเลข    калькулятор (kal'kuljator)
      0 0 เครื่องพิมพ์    принтер (prynter)
      0 0 เจ้าของ    власник (vlasnyk)
      0 0 เจ้านาย    начальник (nachal'nyk)
      0 0 เม้าส์    миша (mysha)
      0 0 เสนอ    пропонувати (proponuvaty)
      0 0 แสตมป์    марка (marka)
      0 0 โต๊ะทำงาน    стіл (stіl)
      0 0 โรงงาน    завод (zavod)
      0 0 ใช้    використати (vykorystaty)
      0 0 ไฟล์    папка (papka)
Languages: Thai, Ukrán, több...
Leckék: Thai-Ukrán, több...