กริยาที่หลากหลาย 1 - Diversaj verboj 1


Usage Examples, Essays
Szavak nyelve: Thai
Fordítás nyelve: Esperanto
69 words
Word  ·  Translation
 ·  disvastigi  

 ·  iĝi  

 ·  balai  
 ·  porti  

 ·  ĵeti  
 ·  dependi  

 ·  fosi  
 ·  kovri  
 ·  pensi  
 ·  preferi  

 ·  kaŝi  
 ·  ripari  
 ·  observi  
 ·  respondi  
 ·  frapi  
 ·  devi  
 ·  bezoni  

 ·  demandi  
 ·  fari  
 ·  agi  
 ·  ekdormi  
 ·  sidi  
 ·  fermi  
 ·  provi  

 ·  faldi  
 ·  paroli  
 ·  aŭskulti  
 ·  havi  
 ·  streĉi  
 ·  atendi  
 ·  konservi  

 ·  plori  

 ·  forgesi  
 ·  ĉirkaŭi  

 ·  meti  
 ·  amuziĝi  
 ·  vesti  

 ·  surhavi  

 ·  rimarki  

 ·  fumi  
 ·  sendi  
 ·  dormi  
 ·  esperi  
 ·  trovi  
 ·  serĉi  
 ·  malaperi  
 ·  priskribi  

 ·  forlasi  

 ·  loĝi  
 ·  okupi  
 ·  legi  
 ·  skribi  

 ·  kompreni  
 ·  verŝi  
 ·  esti  

 ·  aparteni  

 ·  komenci  

 ·  elekti  
 ·  oferti  
 ·  vidi  
 ·  preni  
 ·  alporti  

 ·  elspezi  
 ·  uzi  
 ·  doni  
 ·  odori  

 ·  aŭdi  

 ·  ricevi  
 ·  bruli  

Essays

กริยาที่หลากหลาย 1 (Thai)


Diversaj verboj 1 (Eszperantó)