กริยาที่หลากหลาย 2 - Razni glagoli 266 words

0 0
Szavak nyelve: Thai
Fordítás nyelve: Croatian
Word Translation
      0 0 กรอก puniti
      0 0 กังวล brinuti
      0 0 ขมวดคิ้ว mrštiti
      0 0 ขัน prišarafiti nešto
      0 0 ขโมย krasti
      0 0 คลาย odšarafiti nešto
      0 0 คลายเครียด opuštati
      0 0 คล่อง tečno govoriti
      0 0 คืน vratiti
      0 0 จม tonuti
      0 0 จับกุม zarobiti
      0 0 จำได้ sjećati
      0 0 ฉีก trgati
      0 0 ชนะ udarati
      0 0 ชักชวน nagovoriti
      0 0 ชิง boriti
      0 0 ชิน uzrujati se od
      0 0 ช่วยชีวิต spašavati
      0 0 ดัด savinuti
      0 0 ตรวจสอบ provjeriti
      0 0 ตอบ javiti
      0 0 ตาม slijediti
      0 0 ติด priložiti
      0 0 ตื่นขึ้น probuditi
      0 0 ต้องการ htjeti
      0 0 ทำผิดพลาด pogriješiti
      0 0 ทำหล่น ispustiti
      0 0 ทำให้ว่าง prazniti
      0 0 ทำให้เบื่อ dosaditi
      0 0 น่ารำคาญ ozlovoljiti
      0 0 บรรลุเป้าหมาย uspjeti
      0 0 บ่น žaliti
      0 0 ปล่อย osloboditi
      0 0 ปล่อย dopustiti
      0 0 พบ sresti
      0 0 พูดคุย brbljati
      0 0 พูดตลก šaliti
      0 0 พูดอีกที ponoviti
      0 0 พ่ายแพ้ izgubiti
      0 0 รบกวน uznemiravati
      0 0 รู้ znati
      0 0 รู้สึกเบื่อ dosađivati
      0 0 ลวง obmanuti
      0 0 ล้าง prati
      0 0 สร้าง stvoriti
      0 0 สัญญา obećati
      0 0 สามารถ moći
      0 0 ห้าม zabranjivati
      0 0 อธิบาย objasniti
      0 0 อนุรักษ์ zaštititi
      0 0 เกิดขึ้น odvijati
      0 0 เขย่า tresti
      0 0 เชื่อ vjerovati
      0 0 เชื่อฟัง poslušati
      0 0 เชื้อเชิญ pozvati
      0 0 เช็ด brisati
      0 0 เปลี่ยน promijeniti
      0 0 เป็นสัญลักษณ์ označavati
      0 0 เอาออก ukloniti
      0 0 แตก slomiti
      0 0 แบ otvoriti
      0 0 แบ่ง odvojiti
      0 0 แห้ง sušiti
      0 0 โกรก puhati
      0 0 ใคร่ željeti
      0 0 ไม่เชื่อฟัง prekršiti
Languages: Thai, Horvát, több...
Leckék: Thai-Horvát, több...