பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Çeşitli zarflar 250 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Turkish
Word Translation
   0 0 அடுத்து    sonraki
   0 0 அதிக    daha çok
   0 0 அதிர்ஷ்டவசமாக    iyi ki
   0 0 அதிவேகமாக    hızla
   0 0 அமைதியாக    sessizce
   0 0 அவ்வளவு அதிகமாக    ... kadar
   0 0 ஆரம்பத்தில்    erken
   0 0 இடது பக்கமாக    sola
   0 0 இப்பொழுது    şimdi
   0 0 இயல்பாக    doğal olarak
   0 0 இருந்தாலும் கூட    bile olsa
   0 0 இருப்பினும்    yine de
   0 0 இரைச்சலுடன்    seslice
   0 0 இறுதியாக    sonunda
   0 0 உட்புறம்    iç tarafta
   0 0 உண்மையில்    aslında
   0 0 எங்குமில்லை    hiçbir yerde
   0 0 எங்கேயோ    herhangibir yerde
   0 0 என்ற போதிலும்    ...e rağmen
   0 0 ஏற்கனவே    artık
   0 0 ஒழுங்காக    kuralına uygun
   0 0 குறிப்பாக    özellikle
   0 0 குறைந்த    daha az
   0 0 குறைந்தபட்சம்    en azından
   0 0 கூட    bile
   0 0 சமீபத்தில்    geçenlerde
   0 0 சரளமாக    akıcı
   0 0 சிறந்த    daha iyi
   0 0 தனிப்பட்ட முறையில்    şahsen
   0 0 தானாக முன்வந்து    gönüllü olarak
   0 0 தீவிரமாக    ciddi bir şekilde
   0 0 தூரத்தில்    uzak
   0 0 தொடர்ந்து    sürekli
   0 0 நிச்சயமாக    elbette
   0 0 நேர் முன்புறம்    düz
   0 0 பதிலாக ...    ... yerine
   0 0 பிறகு    sonra
   0 0 பிற்பகுதியில்    geç
   0 0 பொறுமையாக    sabırla
   0 0 முதலில்    ilkin
   0 0 முன்னால்    önce
   0 0 முற்றிலும்    tamamen
   0 0 மெதுவாக    yavaşça
   0 0 மோசமான    daha kötü
   0 0 வலது பக்கமாக    sağa
   0 0 விரைவாக    çabucak
   0 0 விவேகத்துடன்    ihtiyatlıca
   0 0 வெளிப்புறம்    dış tarafta
   0 0 வேடிக்கையான முறையில்    delice
   0 0 வேறு இடங்களில்    başka bir yerde
Languages: Tamil, Török, több...
Leckék: Tamil-Török, több...