பல்வேறு பெயரடைகள் - Çeşitli sıfatlar0 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Turkish

Word Translation
Languages: Tamil, Török, több...
Leckék: Tamil-Török, több...